I fredags var den officiella öppningen av Roskilde Festival högskola – den första nya högskolan i Danmark på 50 år. Högskolan ligger i en tidigare betongproduktionshall på Musicon och skapar ramarna för nya klassrum, scener, danshallar och workshops för kreativa lektioner.

 

De slutna rummen runt hallen stödjer högskolans inklrning och liv – stora terrasser skapar levande ramar för högskolans undervisning.

 

Landskapet är den självgroende naturen där de tidigare spåren av industrin synliggörs och tillsammans med nya ingrepp skapar en fin kontrast. Platsens existerande strukturer tydliggörs och blir en del av högskolans särskilda kvaliteter – och en del av vardagslivet.

 

Landskapet är skapat av Kragh & Berglund i samarbete med LIW planning – COBE och MVRDV har designat högskolan.