Tingbjerg bibliotek og kulturhus är en del av den nya utställningen ”Communities Between the Walls” på Dansk Arkitektur Center.

Utställningen kommer att diskutera hur konst positivt kan påverka utsatta bostadsområden, och kan hittas på DAC i BLOX fram tills 1:a juni 2019.

Foto: COAST Studio

För mer info se DAC