Åbenrå sikres mod havet med klimaboulevard

Åbenrå sikres mod havet med klimaboulevard

Klimaboulevarden kombinerer de rekreative værdier med klimasikring. Gennem ved enkelt at hæve vejen mod havet og etablere et grønt bælte, får Aabenraa sikret sig mod havet og nye rekreative værdier. Omkostningerne ved oversvømmelse er enorme og er en vigtig driver for en fremtidig sikring. Vi har i vores projekt forudsat en sikring mod oversvømmelse til kote 2.50. Sikringen mod oversvømmelse sker ved udgravning af en kanal langs Gasværksvej. Jorden bruges til at etablere et dige samtidig med, at der etab¬leres et grønt promenadestrøg langs kanalen. På øerne ved havnen sikres mod frem¬tidig oversvømmelse ved opgravning af kanaler og udlægning af jorden til den ønskede højde.

Samarbejdspartnere: Transform, Niras, Gehl Architects, Rikke Stenbro