Vi vinder Brøndby Strand

Sted: Brøndby
Areal: 900.000 m2
Status: Igangværende 1. pris 2014

Hvordan omdannes et område med 8.000 indbyggere i en ny helhedsplan ? Fremtidens Brøndby Strand Parkerne er et område som både rummer store kvaliteter bymæssigt og som ligger midt i naturen. Det rummer det bedste fra naturen og det bedste fra byen. Naturen tæt på og et rigt byliv. Her tænkes klimaet ind i hvert aspekt af dagligdagen – og bliver et pejlemærke energimæssigt, transportmæssigt og socialt. I dag er hele bebyggelsen og landskabet orkestreret øst-vest. Bebyggelsen fremtræder ensformig og gør stedet fattigt på oplevelser.Bebyggelsen er funktionsdelt og lagdelt både i plan og snit. Voldene og det separerede trafikmønster bevirker at fodgængere og cyklister generelt aldrig har overblikket, hvilket i sidste ende betyder at det føles utrygt at færdes i området.Samtidig har vi klimaudfordringerne, på bydelsniveau specielt med hensyn til regnvand hvor vi som samfund de kommende år er nødt til at anvise nye løsninger. Disse store ændringer skal bruges til at skabe varige værdier, rumligt, socialt og miljømæssigt. Et nyt ansigt mod verden. Disse udfordringer udmunder i 5 overordnede landskabelige strategier: Der etableres 4 nye pladser der er bebyggelsen hængsler og nye ansigt mod omverdenen. Der åbnes op ved pladserne,så rumlige orienteringen ændres til at gå syd-nord på tværs af bebyggelsen for at bryde homogeniteten. Der etableres en regnvandspark i esplanadeparken som flettes sammen med bebyggelsen.Der etableres en ny øst-vest gående niveaufri urban forbindelse strædet, der samler cyklister og gående på samme niveau ved centerpladserne. Der etableres en ny grøn supercyklsti der møder strædet ved de 4 nye pladser. Helhedsplanen er vundet i 1 pris 2014. Uddrag af dommerbetænkningnen “Projektets beskrivelse af regnvandshåndteringen er konkurrencen mest ambitiøse og er som sådan forbilledlig som klimasikring og generator for en ny byudvikling.” Samarbejdspartnere: Domus, BCVA og Moe A/S Copyrights: Domus, BCVA og Moe A/S Presse: POLITIKEN BO VEST ARKITEKTFORENINGEN BOLIGEN E ARCHITECT