Rasmus L. Andersen, fra Kragh & Berglund Landskabsarkitekter, fremlagde forslaget for brugerne og var meget glad for både præsentationen og brugernes konstruktive kommentarer: ”Jeg er utrolig glad for den positive modtagelse af landskabsprojektet. Det har taget tid at komme hertil, men at høre brugernes begejstring for det trappemotiv, som er legepladsens gennemgående element, og se hvor godt de tog i mod ”Bjerget og Hulen”, som er indeholdt i trappemotivet, lover godt for det videre arbejde”, siger Rasmus L. Andersen.

Læs mere HER

Rasmus L. Andersen from Kragh & Berglund Landskabsarkitekter submitted the proposal to the users and was happy about the presentation as well as the users’ constructive comments. ”I am very happy about the positive response to the landscape project. It has taken time to get to this point but to hear the users’ excitement for the staircase motif that is the recurring element of the playground, and to see how well they responded to ”the Mountain and the Cave” included in the staircase motif, augurs well for the future work”, says Rasmus L. Andersen.

Read more HER

Bryghusgrunden
Brukargruppen
entusiastiska

Rasmus L. Andersen, från Kragh & Berglund Landskapsarkitekter, redovisade förslaget för brukarna. Han var väldigt glad över både presentationen och brukarnas konstruktiva kommentarer: ”Jag är otroligt glad över att landskapsprojektet utföll positivt. Det tog tid att komma hit men att höra brukarnas entusiasm för trappmotivet, som är lekplatsens genomgående element och ”Berget och Hålet”, som är trappmotivets innehåll. Detta försäkrar ett bra vidare arbete, säger Rasmus L. Andersen.