Dyveke Skolen
Regnvand og leg
på Amager

Hvordan kombineres regnvand med leg ?

Dyveke school
Rain water and play
at Amager

How do we combine rainwater with play?

Dyveke skolan
Regnvatten och lek
på Amager

Hur kombineras regnvatten med lek?