Plats: Solna, Sverige
Areal: 300.000 m2
Status: Lokalplan

Stora Frösunda ligger på ritbordet: området ska omvandlas från ett trafikdominerat industriområde till en ny och attraktiv stadsdel centralt belägen i Solna Kommun i Stockholm.

Stadsdelen byggs upp med en kvartersstruktur som skapar en rad olika gaturum. En bred stadsgata ligger som ett genomgående strukturerande element och kopplar stadsdelen till Solna Station. I sydväst mynnar stadsgatan i en mindre stadsdelsplats, Entrétorget, som leder den lätta trafiken ut i stadsdelen. I nordöst slutar stadsgatan vid en framtida spårvagnshållplats.

Stadsgatan är tänkt som en frodig grön rambla där zonindelningen av det breda mittfältet skapar plats till en mångfald av aktiviteter på en begränsad areal. Nivåindelning och kompakta planteringszoner ger en överraskande rumslig omväxling och plats till användargrupper med kontrasterande behov och intressen. I sin helhet skapar ramblans många aktiviteter ett levande och attraktivt uttryck längs med hela stadsgatan.

Från stadsgatan leder tre gröna gatusträckningar till stadsparken, stadsdelens avslutning mot den befintlig parken. Den nya stadsparken blir ett modernt supplement till den befintliga, klassiska promenadparken och erbjuder flera och olikartade uppehållsrum. Tillsammans skapar de ett spännande parkrum, som förmedlar en berättelse om områdets utveckling.

Tags: , ,