HVIDOVRE HOSPITAL

Hvidovre, DK

Landskaps areal

32.000 m2

Byggherre

Hvidovre Hopsital, Region Hovedstaden

Avtals periode

2014-2017

HVIDOVRE HOSPITAL

Tillbyggnad till Hvidovre sjukhus som utökas med ca 32 000 m2. Infrastruktur, ankomstplats/stadstorg, översiktsplan landskap, stigar, trottoarer, busshållplats, 15 enskilda gårdar varav 6 är på taket, gröna inomhusväggar, gröna utomhusväggar, ljuskoncept, landskapsplanering och möblering.

HVIDOVRE HOSPITAL

En annan del är den vackra förgården, som på samma sätt är både orörd och sparad och framstår nästan bättre än i tävlingen, och den anpassning som skett i terrängskillnaderna mellan nybyggnationen, ambulansvägen och omgivningen. (och fallande) terräng längs denna .