1. pris Holbæk sportsby

Sted: Holbæk
Areal: 420.000 m2
Status: Igangværende 1. pris 2016

Holbæk SportsBy er ikke bare idrætsfaciliteter med funktionelle behov, men derimod en poetisk og oplevelsesrig park, hvor folk mødes på tværs af alder, baggrund mv. Et sted hvor pensionisten og tennisspilleren opholder sig på lige fod med hinanden. Et sted hvor der er en sansehave lige op af den fremtidige skaterpark.
Landskabet består af flere større anlæg, som bruges til forskellige sportsaktiviteter: fodbold, en opvisningsbane omgivet af en atletikløbebane og tilhørende faciliteter, tennis, sansehave med petanque-baner, kombineret buffer-parkering med streetbasket, BMX-bane på parkens store bakke af overskudsjord og løbe- og vandreruter på parkens stinet. Derudover indeholder parken en ridesti, og hybridzonerne er forberedt til uorganiseret idræt som parkour, skater, calisthenics og crossfit mv.
Holbæk SportsBy skal opfordre til bevægelse – ikke fordi man skal, men fordi man får lyst til at bevæge sig, fordi der er oplevelser, og fordi man ikke løber en tur på en løbebane, men har muligheden for at løbe en tur i en smuk park.
Parken og oplevelsen tager sit udgangspunkt i det omgivende kulturlandskab, mødet mellem det kultiverede; markerne og det ukultiverede; naturen. I mødet ligger også oplevelsent mellem det rationelle og det irrationelle – det strukturerede og det legende.
I det spændingsfelt skal Holbæk SportsBy skabes. Og lige præcis i grænsen mellem det rationelle og det irrationelle skabes spændingsfeltet, der gør, at det er interessant at færdes. Det er her stierne og hybridzonerne findes, hvor der både er blomster, tennis og småbørnsleg. Det er her man kan sætte sig på en bænk ved søen og betragte løberne der bruger stilen som løbebane.
De mange større og mindre loops forbinder alle parkens funktioner, som sammen består af et stisystem med en hovedsti, der går fra nord mod syd. Hovedstien er livsnerven, som går gennem hele området, og deles op i mindre stier og små afstikkere, der fungerer som hybridzoner.