Kragh & Berglunds projekt ”Dansk Handicap Forbund – Stranden” i Charlottenlund ved Øresund er Danmarks første kystbad med fokus på universel design og kystsikring.

Læs hele artiklen her

https://issuu.com/danskhandicapforbund/docs/handicap-nyt_nr._4_2018