Move
Kiruna
3 km

Kiruna conversion, or the city of Kiruna fled, is the ongoing project that involves moving parts of the city of Kiruna, Norrbotten County in northern Sweden. This is a result of mining in Kiirunavaara causes deformations in the ground, which move towards the city. The City of Kiruna Municipality has decided to city center should be moved to the east [1], approximately 3 km to 67 ° 51’1 “N 20 ° 18’2” O.

Mining in Kiirunavaara occurs underground with the so-called sub-level caving. This means that it breaks off and unload the iron ore from below the ore body. Waste rock is then allowed to fill the void that the ore is left behind. Orebody in Kiirunavaara inclined at approximately 60 degrees towards Kiruna. The rock mass overlying the ore body is called the hanging wall, while the ore body rests on is called the footwall. The slope of the ore makes the waste rock from the hanging wall collapses in and fills the cavities formed during ore extraction. Tensions in the rock makes the rock above the crack and gradually follow the downward path. The displacement is spreading upward and markdeformationer occurs at the surface, which over time develop into cracks.
Kiruna is located on the hanging side, and it is because of this that the city must be moved, not destroyed by ground displacements.
To markdeformationer occurs is a power of sublevel caving and it has long been known that the land affected by mining in Kiruna. In the 1970s, you had to cordon off the town island, which was very close to the quarry area, because of the cracks that occurred in the soil. The houses demolished since and people had to move from there. LKAB also drained Southern Luossajärvi to avoid markdeformationerna would cause the water from leaking into the sea mine. Dry facility began during the 1990s and is currently closed.

Read more on Wikipida

The team consists of:

COBE Aps (Copenhagen)
Kragh & Berglund (Copenhagen and Stockholm)
Moe & Bread Farm (Rødovre)
Yngve Andrén Consultancy AB (Stockholm)
Boris Brorman Jensen (Aarhus)

Fantastic task.

Kiruna
flyttas
3 km

Kiruna stadsomvandling, eller Kiruna stadsflytt, är det pågående projekt som innebär flyttning av delar av staden Kiruna i Norrbottens län i norra Sverige. Detta till följd av att gruvbrytningen i Kiirunavaara orsakar deformationer i marken, vilka rör sig mot staden. Kommunfullmäktige i Kiruna kommun har beslutat att stadens centrum ska flyttas åt öster[1], cirka 3 kilometer till 67°51′1″N 20°18′2″O.

Gruvbrytningen i Kiirunavaara sker under jord med så kallad skivrasbrytning. Det innebär att man spränger loss och lastar ut järnmalmen underifrån malmkroppen. Gråberget får sedan fylla igen det tomrum som malmen lämnar efter sig. Malmkroppen i Kiirunavaara lutar i ungefär 60 grader in mot Kiruna. Den bergmassa som ligger ovanpå malmkroppen kallas hängvägg, medan den som malmkroppen vilar på kallas liggvägg. Lutningen hos malmen gör att gråberg från hängväggen rasar in och fyller igen hålrummen som bildas vid malmbrytningen. Spänningar i berget gör att berget ovanför spricker och successivt följer med nedåt. Förskjutningen sprider sig uppåt och markdeformationer uppstår vid markytan, vilka med tiden utvecklas till sprickor.
Kiruna ligger på hängsidan och det är på grund av detta som staden måste flyttas, för att inte förstöras av markförskjutningarna.
Att markdeformationer uppstår är en normal effekt av skivrasbrytningen och det har länge varit känt att marken påverkas av gruvbrytningen i Kiirunavaara. Under 1970-talet var man tvungen att spärra av stadsdelen Ön, som låg mycket nära brytningsområdet, på grund av de sprickor som uppstod i marken. Husen revs eftersom och människorna fick flytta därifrån. LKAB har även torrlagt södra Luossajärvi för att undvika att markdeformationerna skulle göra att vatten från sjön läckte ner i gruvan. Torrläggningen påbörjades under 1990-talet och är i nuläget avslutad.

Se mere på Wikipida

Teamet består af:

COBE Aps (Köpenhamn)
Kragh & Berglund (Köpenhamn och Stockholm)
Moe& Brödsgård (Rödovre)
Yngve Andrén Konsult AB (Stockholm)
Boris Brorman Jensen (Århus)

Fantastisk opgave.

Kiruna
flyttes
3 km

Vi er sammen med 10 andre teams prækvalificeret til indbudt konkurrence om at flytte Kiruna i det nordlige Sverige,.

Kiruna byforvandling eller Kiruna byflytning er det pågående projekt som innebærer flytning af dele af byen Kiruna i Norrbottens län i Nord-Sverige. Dette vil man gøre på grund af at gruvedriften i Kiirunavaara skaber deformasjon av bakken, og at dette beveger seg mot byen. De ansvarlige i kommunen har besluttet at byens sentrum skal flyttes nordvest ved fjellet Luossavaara. Dette alternativet kalles det nordvestre alternativet.

Gruvbrytningen i Kiirunavaara sker under jord med så kallad skivrasbrytning. Det innebär att man spränger loss och lastar ut järnmalmen underifrån malmkroppen. Gråberget får sedan fylla igen det tomrum som malmen lämnar efter sig. Malmkroppen i Kiirunavaara lutar i ungefär 60 grader in mot Kiruna. Den bergmassa som ligger ovanpå malmkroppen kallas hängvägg, medan den som malmkroppen vilar på kallas liggvägg. Lutningen hos malmen gör att gråberg från hängväggen rasar in och fyller igen hålrummen som bildas vid malmbrytningen. Spänningar i berget gör att berget ovanför spricker och successivt följer med nedåt. Förskjutningen sprider sig uppåt och markdeformationer uppstår vid markytan, vilka med tiden utvecklas till sprickor.
Kiruna ligger på hängsidan och det är på grund av detta som staden måste flyttas, för att inte förstöras av markförskjutningarna.
Att markdeformationer uppstår är en normal effekt av skivrasbrytningen och det har länge varit känt att marken påverkas av gruvbrytningen i Kiirunavaara. Under 1970-talet var man tvungen att spärra av stadsdelen Ön, som låg mycket nära brytningsområdet, på grund av de sprickor som uppstod i marken. Husen revs eftersom och människorna fick flytta därifrån. LKAB har även torrlagt södra Luossajärvi för att undvika att markdeformationerna skulle göra att vatten från sjön läckte ner i gruvan. Torrläggningen påbörjades under 1990-talet och är i nuläget avslutad.

Se mere på Wikipida

Teamet består af:

COBE Aps (Köpenhamn)
Kragh & Berglund (Köpenhamn och Stockholm)
Moe& Brödsgård (Rödovre)
Yngve Andrén Konsult AB (Stockholm)
Boris Brorman Jensen (Århus)

Fantastisk opgave.