Sted: Sandnes, Norge

Areal: Byplan

Status: Med i parallelopdrag

Kragh & Berglund har, sammen med Holscher Nordberg og Urban Creators, præsenteret et mulighedsstudie for den fremtidige udvikling af Sandnes Centrum for byens borgere. Forslaget fik MEGET positiv feedback, og vi er utrolig glade (og stolte!) over resultatet, og glæder os til den videre proces.

Mulighedsstudiet tager afsæt i Sandnes unikke historie og fantastiske natur. Gennem formidlingen af det oprindelige (men forsvundne) landskab, transformationen af vigtige centrale pladser, samt en strategisk håndtering af regnvand, skabes en ny og bedre sammenhæng på tværs af byen, og mellem byen og naturen. Det er vores vision at Sandnes, i fremtiden, kan blive rammen for et moderne, aktivt og sundt hverdagsliv – på lige fod med andre store byer i Norge. Sandnes skal være ”en lille storby ved fjorden”