Plug N Play
is exihibited on
New Nordic Louisiana

Plug N Play is on display at the Louisiana exhibition New Nordic. New Nordic focus in three main themes – the place specific, community and public space – in areas where Nordic architecture has really made its mark in the first decade of the new millennium. Innovative buildings and original urban spaces bears witness to a rebirth of interest in the local and regional, but also a clear rejection of the kind of prestige monuments listed so many other places in the world. Read more about Plug N Play HERE .

Plug N Play
udstillet på
New Nordic Louisian

Plug N Play er udstillet på Lousiana udstilling New Nordic. New Nordic fokuserer i tre hovedtemaer – det stedsbestemte, fællesskabet og det offentlige rum – på områder, hvor nordisk arkitektur virkelig har markeret sig i det første tiår af det nye årtusinde. Nyskabende bygninger og originale byrum vidner om en genfødt interesse for det lokale og regionale, men også om en klar afstandtagen fra den form for prestige-monumenter, der er opført så mange andre steder i verden. Læs mere om Plug N Play HER.