Sted: Ångfärjan, Helsingborg

Areal: 15.000 m2

Status: Paralelt updrag
En væsentlig del af projektet er, at vi ønsker at give noget tilbage til byen og dens borgere.
Vi ønsker at:
Skabe attraktive miljøer, hvor byens identitet og individualitet af sin beliggenhed ved strædet styrkes og nye kvalitative byrum tilføres. Genom at respektere byens historie, struktur, materialer og farver, skaber vi en løsning, der konvergerer med den eksisterende.

Vi vil give byen de betingelser der behøves for at nye oplevelses rum kan opstå hvor kultur og underholdning, handel og iværksættervirksomhed, integreres i den nye bydel. At skabe en struktur med varierende og attraktive byrum hvor mennesker kan mødes. Det er disse pladser der skal skabe rammerne for nye initiativer og give plads til mangfoldighed.
Oprette et enkelt og elegant gulv, grundet på eksisterende belægning i området. En robust idé, der kan klare forandringer og tilpasse sig de nye vilkår der kunne opstå i fremtiden. Gulvet er udført i granit med en farve der varierer i uensartede områder, og tilpasser sig skalaen og funktionerne i de forskellige steder.
Ideen er, en granit belægning i forskellige farvekombinationer, der placeres i et skematisk forløb med en 60 x 30 cm og 90 x 30 cm plader, og 10 x 10 cm bred blokke. Disse kan med stor enkelhed tilpasses til de omkringliggende gader.
Vinklede gulv / ramper og trapper tilslutter op mod bygningerne og lader belægningen blive gulvet til de offentligt tilgængelige dele. På denne måde bliver problemet omkring vandtæt gulvniveauer i bygninger løst uden at gå på kompromis med de tilgængelige reelle.
I de snævrere udsvingsbånd (10 cm sten) kan forsænkede LED-lys tilføje endnu et dimension til oplevelsen på stedet. En lys, der kan bruges til forskellige arrangementer for at styrke en festlig atmosfære.
Promenaden

Den store langsgående gaden er en del i det store havneforløb, og det bliver sammenkædningen, hvor du kan vandre langs havnen i Helsingborg. Pladsen tilbyder et attraktivt gang og cykelforløb for alle at frit cykle og vandre langs kanten af byen fra Ångfärjan til Knutpunkten.
Kungsgatan

Det grønne genomgående stråk ender i Kungsparken, et grønt gade rum der sammenbinder bydelene. Gade profilen ændres til fordel for generøsere fortov med plads til stoler og bord samt dem der passerer.

Cykelbanen løber langs fortovet og adskilles med markering i belægningen. Ny træ beplantning etableres hvilket skaber lommer til bil og cykel parkering.
Bilernes plads bliver reduceret til gavn for gang- og cykeltrafik dette tilsammen med en sammenhængende overflade skal reducere hastigheden i området.

Den indre intime, beskyttet plads med caféer og udendørsserveringer vil være det sted, hvor folk trygt kan nyde en god kop kaffe eller se en udstilling.

Konference besøgende kan spise frokost eller gå ud og få frisk luft. Det er et sted for mindre arrangementer og events, koncerter eller udvidelse af konferencecenter. Spredte træer og den halvåbne beskyttelseshætte fra Ångfärjans platforms bygning vil skabe et miljø, der kan bruges hele året til markeder og lignende. Gulvet fra konferencecentret vil flyde ud over pladsen i form af ramper og trapper hvor besøgende kan opholde sig. Besøgende har mulighed at frit vælge mellem den smukke udsigt over havnen eller den mer vindbeskyde og grønne Kungsparken.
Boligområdet

På den terrasserede pladsen med spredte beplantning af fyr træer, pil og grønne græs bakker af forskellige prydgræsser er der plads til leg og hvile. Baggården skal ha en privat karakter og ikke invitere til offentligt ophold. Beplantningen af forskellige græstyper er med til at skabe en maritim karakter, inspireret af kysten, og dermed forankring i det stedsspecifikke. Det indre området in mod Kungsparken og Kungsgatan består af øer af græsbeplantning der opdeler pladsen og skaber en form for komfort zone ud til biltrafikken. Barrieren skaber en behagelig atmosfære når du sidder på nogle af de caféer i gade niveauet av lejlighedskomplekset. En plads hvor inde og ude opleves ens i lignelse med en basar.
Ramblan

Torvet og entrépladsen, det store åbne rum, hvor de store begivenheder, havn festivaler, koncerter sker. Torvet bliver en naturlig afslutning på de større torv forløb, der starter op i midten og udvider ud i strædet. De store, åbne og komplekse områder, tilføjer Helsingborg et stort og langstrakt rum for begivenheder, en typologi af byrum, der mangler nu. En slags fortsættelse af Sven-Ingvar Andersson’s tanke om en granitbelagt parade gade, som giver byens centrale torv en helhed med afslut i Hamntorget. En aksel mod øst og vest, der kan være den nye energi felt og give et mere tæt, stærkt, kommercielt center. Med sin unikke beliggenhed har Hamntorget forudsætning for at blive en af Helsingborgs mest attraktive mødes plads.
Bryggen

Den unikke beliggenhed og dens sammenhæng til havn promenaden giver mulighed for en fantastisk brygge miljø, hvor udsigtspladser og udendørsserveringer kan dele opmærksomheden. Broen er for mindre arrangementer, udendørs caféer og restauranter og er en del af gaden der løber gennem området. Broen er udformet som en forlængelse af det offentlige rum, og det vil opfordre byens bruger til at opholde sig på og nyde lyden, samt forbedre oplevelsen af Helsingborg som en havneby. Lyden og kontakt med vandet sømmer fuld ud, og bliver understreget også i byrummet.

Tags: , , , , , , , , , , ,