Sted: Klemensker og Østerlars, Bornholm
Areal: 10 km
Status: Under udførsel

Stiforbindelser er del af Realdanias “Mulighedernes land” og det helt centrale er at gøre de store naturværdier der er på Bornholm tilgængelige. Forslaget udnytter de eksisterende muligheder på en ny måde, fx kombineres en eksisterende brugs med en plads, en sø med en gangsti og shelter, så der opstår en positiv synenergi.
Idéerne er forankret i en workshop, hvor vi over en weekend gav inspiration og skitserede samtidigt, så borgerne kan se direkte resultater af workshop – vi fungerer som en katalysator der er istand til at skitsere og visualisere borgernes idéer direkte.
De nye stiforbindelser i Præstemosen har til formål at lokke de faste indbyggere såvel som områdets turister ud i landskabet, og igennem områdets særlige lokaliteter og stærke naturoplevelser.
Med forslaget etableres en ny gang- og løbesti tværs igennem Præstemosen kulturlandskab. Stien udlægges i bunden af dalstrøget med et præcist forløb som kontrast til overdrevslandskabets bløde former. Orange træpæle for hver 5. meter markerer stiens forløb i landskabet og fungerer som et landmark for Præstemosen. Samtidig opgraderes den eksisterende sti omkring søen i Præstemosen med ny belægning. Stiforløbene forbindes.
Langs stiforløbet underbygges specifikke naturoplevelser igennem inventar og rumbearbejdning, der skaber fokus på stedet og fremmer forskellige aktivitetsmuligheder. Således anlægges eksempelvis et trædæk og en smal fiskebro ved søen, hvorfra man kan opleve vandet tæt på. Nær byens kro, på skråningerne, anlægges shelters i en lund af Himalaya birk. De sortmalede shelters omgivet af hvidstammede birk fungerer som porte mellem kulturlandskabet og byen. Herfra kan man nyde udsigten og solnedgangen over mosen. Vest for mosen anlægges en enkel forhindringsbane for børn og voksne med stubbe og planker. På marken nord for lavningen anlægges et trædæk, der fungerer dels som udstillingsplatform og dels som udsigtspunkt. En høj ryddes for træer og underskov, og fungerer som en plads for meditation og fordybelse.
Stierne fører den besøgende mellem disse og flere udvalgte steder, rundt langs grusgravens kant og videre ud i det åbne land omkring Klemensker.

Tags: , , , , ,