Sted: Ronneby, Sverige
Areal: 12.000 m2
Status: Skitseprojekt 2006

Ronneby Lysprojekt er udformet udfra et ønske om at sikre en funktionel belysning der skaber tryghed, og skabe en scenografisk belysning der sætter en fortælling om parken og det omgivende naturområde igang. På denne måde genvinder parken sin betydning i byen ved aftenstide.

Målsætningen har været at forstærke oplevelsen af området gennem en bevidst lyssætning af dets elementer, og skabe et rumligt beskrivende lys. Belysningen iscenesættes i forhold til en samlet landskabelig komposition. Belysningen anvendes til at beskrive og præcisere parkens indhold, hvor de vigtigste elementer er klipperne, søen, den flade slette og Ronneby å. Klipperne belyses således at højdeforskellen og klippernes tekstur træder frem. Fritstående træer og grupper af rhodendron belyses så de spænder parken ud og skaber rum. Vandspejlet fra dammene og åen anvendes som spejl for den øvrige belysning.

Lysplan med de forskellige typer belysning. De enkelte belysningstyper er : topografisk belysning (blå), belysning af enkelte træer (hvid), belysning af lave plantemassiver (grøn), funktionel belysning (gul) og punktbelysning (rød).

Belysning af sammensatte miljøer: Ved belysning af buske, træer og terræn foreslås en strategi for en differentieret belysning, som giver en stemningsskabende lyssætning. Volumener af rhododendron belyses i en svag grønlig nuance, træerne i en kølig neutral hvid med en høj farvegengivelse og klipperne med en svag blå nuance i form af et strejflys, samt en rødlig accentbelysning, der adderer et yderligere oplevelseslag i belysningen,

Tags: , , , , , ,