Sted: Ølstykke
Areal: 11.000 m2
Status: Igangværende 1. pris 2014

En central grund med stort potentiale Grunden er centralt beliggende, med tæt og nem adgang til offentlig og privat transport. Hvordan gør vi grunden attraktiv ikke bare for beboerne, men også til et område der hæver kvaliteten i bydelen, og bygger videre på historien om Egedal som en attraktiv og grøn bokommune ? Naturen tæt på boligerne Forslaget tager sit udgangspunkt i den natur der omgiver Ølstykke og som er en væsentlig grund til at Egedal er en attraktiv tilflytningskommune. Vi prøver at lokke naturen tæt på boligerne. Regnvandet holdes i bebyggelsen Ønsket om at lokke naturen tæt på boligerne samt muligheden for helt at afkoble regnvandet er det væsentligste drivere for designet af landskabet. Grunden falder 3 meter ned til rundkørslen og regnvands flowet tages ind midt på grunden og forsinkes i grøfter og nedsivningsarealer før det ender i opsamlingsbassinet ved rundkørslen. Boreprofilerne indikerer at det skulle være muligt at nedsive regnvandet på egen grund – altså at afkoble regnvandet helt fra kloaksystemet. Vandets flow gennem gårdrummet kombineres med et forgrenet stisystem, bruges til at etablere mange forskellige beplantnings- og funktionszoner. Som langs en bæk hvor der er tørre områder med græs, våde områder med siv og en lille bro, en væltet stamme der giver sidde muligheder, og områder med grus og store sten der udgør et legeområde. Naturen er inspirationen for landskabsdesignet. Stierne er rammen for det sociale netværk i bebyggelsen Den centrale sti placeres midt i bebyggelsen og danner ankomstrummet. Stierne i bebyggelsen er velbelyst med spots fra master – der er afblændet så de ikke generer boligerne. Spots på de samme master iscenesætter samtidig de grønne kvaliteter i bebyggelsen, og skaber tryghed i de mørke timer. Stierne er trukket væk fra bygningerne, så der en privatzone omkring terrasserne/boligerne. Stierne knækker for hele tiden at sætte det grønne og beplantningen i scene. Brede bænke i standardmoduler knækker langs med stierne og gør stierne til et sted hvor beboerne mødes, sidder og ser børnene leger eller bare slapper af og læser en bog. En frodig og varieret beplantning Beplantningen består af 2 lag – højtstammede træer og bunddækkende beplantning. Træerne giver skygge om sommeren, læ, oplevelser og variation gennem året. Den bunddækkende beplantning danner rum og variation i bunden. Buske er udeladt af hensyn til overskueligheden og trygheden i bebyggelsen. Træerne er egetræer, fuglekirsebær, skovfyr, ask, hvidpil og rødel. Der er valgt lystræer, som tillader lyset at komme ned i bebyggelse og som ikke er voldsomt skyggegivende. Der er hovedsagligt valgt arter som betragtes som hjemmehørende i Danmark. Træerne plantes med eg og skovfyr på de tørreste områder. Ask og hvidpil i de fugtige områder. Rødel hvor der er vådt. Den bunddækkende beplantning, er igen zoneret efter hvor våd eller tør zonen er. Der er våde zoner med iris og tagrør der siver regnvandet ned og tørre zoner med klippet græs og høje vajende græsser. Zoner med grus og sand, og store sten der fungerer som legeområder når de ikke er oversvømmet. Der bruges planter/stauder som primært er hjemmehørende i Danmark og som kan klare sig uden voldsom pleje. Mosebunke, vedbend, skvalderkål i bed, kaprifolie, iris, tagrør, uklippet eng blanding, klippet græs, top star, vinca, bregner. Beplantningen skal efter de første års pleje, i store træk kunne klare sig selv. Materialer der er bæredygtige På samme måde som kælderen genbruges, forslår vi at materialer fra det eksisterende rådhus genbruges – og at p-pladsen mod øst genbruges og forskønnes med beplantning. Materialer der kan genbruges er eventuelle natursten chaussesten til stierne, naturskiferen fra gårdrummene kan genbruges på fællespladsen og såfremt der er hårdbrændte tegl fra støttemure kan de genbruges i belægningen. Store sten, små sten og grus sorteres og genanvendes. Eksisterende træer bevares så vidt muligt. De forskellige materialer i gårdhaven giver en intim og haveagtig stemning. Nye materialer skal være bæredygtige, pleje- og materialemæssigt set over hele deres levetid. Et attraktivt og grønt gårdmiljø Vest for fællesrummet i midten er fællespladsen, her er en urtegård til beboerne og her er der plads til fællesspisning. Flere faste grill gør det attraktivt at sætte sig her en aften, grille og nyde udsigten mod vest. Regnvandet samles op ned gennem bebyggelsen i enkle grøfter, og danner sine egne motiver, med klukkende vand hvor det falder ned langs fælleshuset og åbent vandspejl mod rundkørslen. Udadtil signalerer bebyggelsen grøn bevidsthed og inviterer indenfor til en gårdhave, hvor der er frodigt, mange nicher og mulighed for både at være privat, sammen flere eller mødes til den årlige gårdsfest på fællespladsen. Samarbejdspartnere: DAB, Domus og Oluf Jørgensen Copyrights: Domus (bygninger) Kragh&Berglund (Landskab) Presse: EGEDAL KOMMUNEDAGENS BYGGERISJÆLLANDSKE MEDIER

Tags: , , , , , , , ,