Sted: Danmarks Pædagogiske Universitet – Ny gårdhave
Areal: 300 m²
Status: Realiseret 2009

Gulvet i gårdrummet spændes helt ud til facaderne og bygningen frilægges helt fra beplantningen, der samler sig i gårdrummets midte i et staudebed. Belægningen består af 4 belægningsbånd af mørke 10×50 cm sten, der løber på langs af atriumgården, og skaber en sammenhæng til og mellem de indendørs opholdsrum. Stenene ændrer størrelse ind mod gårdens center. Fra facaderne anvendes 50×100 cm fliser, som gulvet indendørs, over en 25×50 cm flise og helt ned til en 12,5×25 cm sten, der afgrænser den centrale plantning. Det centrale staudebed opdeler rummet og skaber mulighed for at man kan placere flere grupper af borde og stole, og sikrer at både større og mindre grupper kan tage ophold i gårdrummet samtidig. Beplantningen holdes enkel og lav. I bunden plantes et tæt bunddække, og et enkelt, skulpturelt og træ, Troldnød, der med sin tidlige gulorange blomstring og markante høstfarve skaber variation og fokus i gården. Stauderne omfatter både havestauder og prydgræsser, der ndplantes i grupper. Hensigten er at skabe et bed der gennem vækstsæsonen skifter farve, men samtidig også i vinterhalvåret står og pryder ved afblomstrede frøstande og tuegræsser.

Tags: , , , , , ,