Sted: DTU Lyngby
Areal: 15.500 m2

Det væsentligste æstetiske greb på DTU er landskabet. De nøgterne bygninger får deres kvalitet og særegenhed i mødet med det landskabelige rum. Campusområdet fremtræder som en frodig lysning i en skov med lunde og bevoksninger i de indre gårdrum. Forslaget til Bygning 324 til informatik og aus udspringer af netop dette landskabsarkitektoniske element. Den nye Bygning 324 er et hus til moderne læring og vidensproduktion, til supplering af de eksisterende faciliteter på DTU. Bygningen bryder med de eksisterende normhuse, samtidig med at den føjer sig naturligt ind i de eksisterende omgivelser. Den skal med sin transparens, fleksibilitet og flydende rumsammenhænge skabe nye muligheder for tværvidenskabeligt arbejde og undervisning samt social interaktion. Bygningens indre fremtræder legende og levende, fuld af overraskende forløb, der trækker den landskabelige identitet for DTU indendørs. Bygningen udgør således ét sammenhængende indre landskab, som etablerer et frodigt fælles mellemrum, der forbinder funktioner, studerende og forskere. Det indre landskab udgør en frodig oase med velvoksne træer; bl.a. figne, bambus, appelsin- og citrontræer. Beplantningen fylder rummene og forbedrer indeklimaet. Luften renses for kemiske stoffer, og beplantningen absorberer varme om sommeren, og tilfører luften fugt i den tøre vinter. Centralt igennem bygningen skaber åbne gangbroer et levende bevægelsesforløb, hvor man færdes mellem træernes toppe og overalt har kig til fællesområderne i stueetagen. Gulvet, som løber gennem bygningen opløser grænsen mellem inde og ude, på tværs af bygningen. Gennem glasset er perspektivet åbent til de tilstøende gårdrum. I stueplan bryder mindre vandspejle med opsamlet regnvand og plantebede med forskellige typer af græs og bunddække igennem overfladen. Alt regnvand fra tagfladen opsamles via tagnedløb i nedgravede regnvandsbeholdere og anvendes til at opretholde vandstanden i bassiner, til vanding af træer samt til toiletskyl.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,