Sted: Beijing, Kina
Areal: 78 970 m2
Status: Masterplan 2007

Landskab
Byens rum vil fremtræde som en sekvens af åbne rektangulære pladser som relaterer sig til de omgivende træer, fodgængerfelter, bygninger og mindre grønne arealer. Byens rum vil generere et fleksibelt fundament for livet mellem bygningerne og den kreative udvikling i området. Anvendelsen af den regulære rektangulære form vil give struktur og ro i det offentlige rum, og danne en god baggrund for udstillinger. En af de større, centrale pladser skæres ud og sænkes ned i fundamentet. Feltet kan eksempelvis fyldes med sand om sommeren og skabe en strandatmosfære med beachvolley, parasoller, strandcaféer og små vandhuller. Om vinteren kan pladsen omdannes til skøjtebane, curling eller hockey. På den måde er pladsen foranderlig og funktionel, et oplagt mødested der genererer liv og aktivitet året rundt. En anden plads udformes som et amøbeformet stålkar, der kan rumme forskellige udskiftelige elementer, eksempelvis forskellige dekorative væsker som olie og pigmenteret vand eller ild. Når karret er tomt er det en scene for musik og teater.

Kunst
Pladserne skal opfordre og udfordre de lokale kunstnere til at indtænke dem som en udstillingsressource og dermed aktivere byrummet. I perioder kan pladserne optages af en enkelt kunstner, eksempelvis Olafur Eliasson, eller pladserne kan aktiveres af flere kunstnere på en gang. Denne kontinuerlige tilstedeværelse af udstillingsaktivitet er med til at underbygge områdets vitale potentiale.

Belysning
Belysningen er kunstnerisk, legende og original. Belysningen kan eksempelvis designes som tuber eller store volumner hængende i luften, som Ernesto Netos værker, installeret i fiberglas, som organiske frithængende objekter i rummet.

Livet
Området vil manifestere sig med et dynamisk, på mange niveauer aktivt byliv, i en foranderlig bydel, hvor flere dimensioner anvendes i planlægningen af tid, sted og rum. Foranderlighedsspektret ligger derfor især i interaktionen med de forskellige kunstnere og andre aktører, der frit kan indtage eller inddrage rummene i deres kunstneriske eksperimenter. Ved at tilbyde en bred vifte af hybride aktiviteter og funktioner, kan størstedelen af GBDs offentlige rum fungere som aktive mødesteder, der vil blive primærfaktoren i genereringen af en berigende urban stemning og atmosfære.

Tags: , , , , , ,