Sted: Tianjin, China
Areal: 65.000 m2
Status: 2. Præmie

Nord for Beijing er en ny by under udvikling. Green Agriculture Center er et stort nyt landbrugsuniversitet placeret i dette byudviklingsområde. Den unikke placering for et stort nyt landbrugsuniversitet som dette, bidrager til en stærk lokal identitet for byen og genererer et positivt og visionært billede udadtil.

Landskabet understøtter universitetets undervisning og forskning igennem ekponering af nye teknologier og integrering af områder til praktisk afprøvning af ny teknik. Fleksibilitet er et nøgleord, bundet op af en stærk struktur. En gågade løber igennem hele området som en rygrad, der strukturerer og sammenkobler bygninger, gårdhaver, dykningszoner og offentlige områder.

Grundplanet er dækket af en taghave, der ligger som et tæppe, der dækker hele universitetet. På tagfladen dyrkes lokale afgrøder. Udskæringer i tæppet giver udsyn til forsænkede gårdhaver i grundplan med forskellige temaer afhængig af den tilstødende bygnings funktion. Gårdhaverne er små intime rum i kontrast til taghavens åbne view.

Gågaden er et semioffentligt rum med forbindelser til de enkelte bygninger, der ligger som blade på en stilk. Gågaden er bygget op med storskala rektangulære flisemoduler. Niveauforskelle i belægningsfladen er en vigtig detalje i et større gennemgående motiv af spejlbassiner, der fyldes og tømmes alt efter sted og funktion.

Tags: , , , , , , , ,