Sted: Karlskrona, Sverige
Areal: 6.500 m2
Status: Udført 2007

Hästö Förskola er en børnehave normeret til 70 børn. Den nye legeplads er udviklet i tæt samarbejde med Karlskrona Kommune. Den grundlæggende idé for området har været at skabe en varieret terrassering, der samtidig løser pladsens højdsætnings problematik. Legepladsen er udformet med forkellige zoner, indrettet efter børnenes forskellige udviklingstrin. Nogle har en stærkt formgivet karakter med en høj detaljeringsgrad mens andre zoner henligger som urørt natur med en vild karakter. Via forskellige zoner og et unikt designet legepladsinventar samles legepladsen i en helhed. Legepladsen aktiverer og stimulerer barnets motoriske, sanselige, sociale og kreative udvikling.

Tags: , , , , ,