Sted: Herlev, Danmark
Areal: 60.000 m2
Status: 2 præmie

I konkurrenceforslaget til Herlev Hospital arbejdede vi udfra et ønske om at udvikle et campus, der med varierede friarealer kunne fungere som en selvstændig organisme. Pladser, parker, haver og atriumgårde skulle tjene til orientering og tilbyde en høj opholdskvalitet til gavn for patienter, besøgende og medarbejdere.

Forslaget tager udfordringen op med at møde den store skala som Herlev hospital har, med en mindre differentieret skala der giver privathed og intimitet. Forslaget er bygget op omkring en lysning, der danner en forlængelse af kulturaksen op til den nye hovedindgang. I aksen anlægges et stisystem, der binder hospitalet sammen med byen, og danner større og mindre pladser, med en række aktiviteter og oplevelser.

Tags: , , , , , , , ,