Sted: Herlev, Danmark
Areal: 35.000 m2
Status: Projektforslag

Opgaven tog udgangspunkt i placering af ca. 10.000 m3 jord fortrængt fra bygningen af et nyt forsinkelsesbassin for spildevand, med lokal afvanding af regnvand LAR. Opgaven omfattede rådgivning fra skitseforslag til lokalplanarbejde og generel myndighedsbehandling.

Efter lokalplanens godkendelse er projektet kvalificeret i forhold til nuværende aktører på stedet; Herlev kommunes driftsafdeling, som har oplagsplads på stedet og et Rehabiliteringscenter for misbrugere. Projeket forventes udført i 2011-2012.

Hovedgrebet i den nye park udgøres af en markant jordform ”Vulkanen”, der opbygges i parkens center. Omkring vulkanen udføres nye frodige plantninger, der udformes som trug, eller sænkede terrasser. Det er tanken at disse trug på sigt skal modtage regnvand fra nabobygninger i området. Terrasserne er beplantet med elletræer, samt monokulturer af vilde stauder og græsser i forskellige højder og farver og danner et markant og præcist billede, der varierer med årstiderne og nedbørsmængden.

En regional cykelsti føres op over vulkanens side, og nye stier i grus skal føres brugerne rundt i parken. Parken skal holdes ekstensivt, hvor kun vulkanens krater og epicenter vil skulle holdes som en fint klippet plæne. Her skal kunne foregå alle mulige aktiviteter; teater, mødested for dagplejemødre, hundeluftere, koncerter mm. Rehabiliteringscentret har tidligere anvendt en del af parken, hvor de slog græs til boldspil mm. Her udføres nu en hækomkranset frodig sanse- / stresshave i nær tilknytning til bygningen.

Tags: , , , , , , , ,