Sted: Karlshamn Sverige
Areal: 525.000 m2
Status: Igangværende

Karlshamn å- og havne er en strategisk mulighed for at arbejde systematisk med en række værdisæt over lang tid der kan være med til at ændre opfattelsen af Karlshamn by og give en Karlshamn en skarpere profil – så Karlshamn i slutenden bliver en mere attrativ by at besøge, opholde sig i og bo i.

Karlshamn å og havn er grunden til at Karlshamn ligger som den ligger med den utroligt smukke beliggenhed den har og det vi forslår et indgrebene skal forbedre byen samtidigt på følgende parametre:
Det vil sige når vi laver et fysisk indgreb skal det give mere samtidigt af følgende:

– Økonomisk bæredygtighed.
– Bedre by til borgerne.
– Mere livskvalitet.

Den økonomiske bæredygtighed kan optimeres i forhold til at der kan sælges grunde, byområder kan fortættes, bedre infrastruktur, bedre branding, bedre muligheder for at tiltrække turister som har lyst til opholde sig bliver længere tid i byen. Det er et udvalg af muligheder, den økonomiske bæredygtighed er centralt, men det er også centralt at kombinere den med den kvalitative udvikling af byen – bedre by til borgerne og mere livskvalitet.

Bedre by til borgerne, er at forholdene for dem der bor i byen bliver bedre, det kan være støj forhold, opholdsmuligheder, rekreative tilbud, gode muligheder for at cykle og gå, et øget kultur- og fritidsudbud. Der er et behov for hele tiden at forbedre miljøet hvor borgerne bor – i bund og grund skabe bedre byer.

Øget livskvalitet gennem at de indgreb der foretages skal afstedkomme en kvalitativ æstetisk opkvalificering af byen, dvs at et indgreb ikke bare er funktionelt teknisk, men ast indgrebet kombineres til en helhed der øger herlighedsværdien og det oplevelsen af Karlshamn som en helhed, en fantastisk by der ligger ved åen og havet, og fortæller om det spændingsfelt på en begavet måde.

Tags: , , , , , , , , , , ,