Sted: Næstved, Danmark
Areal: 9.300 m2
Status: Igangværende, fondssøgning pågår

Læs om projektet HER

Projektet er udført i tæt samarbejde med Næstved kommune, med en kort skitseperiode på 3 måneder og 1 workshop. Der pågår nu ansøgning af fondsmidler på baggrund af forslaget.

Den nye bypark rummer oplevelser for alle aldre.

Sanselighed og diversitet i planter og materialer er med til at give stedet en ny og markant identitet. Parken med dens nicher og forskellige rumligheder danner et varieret forløb af ophold og gangmønstre.

Byparken udfordrer og pirre den motoriske stimulation. De forskellige tilbud til leg kan opleves af såvel ung som gammel og vil kunne bidrage positivt til større brug af nærmiljøet og dermed være et sundhedsfremmende tiltag, til gavn for alle aldersgruppers motorik og fysik.

Den forskelligartede beplantning er med til at under strege årstidens variation, samt skabe forskellige stemninger. Belysningen i lommeparken er med til at skabe en unik atmosfære og stemning. Lyset giver den besøgende tryghed og understreger de enkelte rumligheder i parken.

Tags: , , , , , ,