Sted: Gentofte, Danmark
Areal: 6.000 m2
Status: Udført 2009

Maglegårdsskolen har en campuslignende struktur med fritliggende bygninger til forskellige funktionsområder. Imellem bygningerne former sig et rumligt afvekslende uderum. Kragh & Berglund har udformet en gennemgribende opgradering af hele området og tilført unikke legemiljøer. Maglegårdsskolens nye udeareal rummer varierende oplevelser, der udfordrer eleverne og muliggør forskellige former for leg, bevægelse, læring og samvær. Skolegården er inddelt i delområder, hvor funktioner og stemninger supplerer hinanden. Tilsammen skaber det et differentieret miljø, der kræves, når flest mulige ønsker fra en blandet børnegruppe skal imødekommes. Visse områder er funktionsbestemte, mens andre er mere udefinerede og giver plads til individuel fortolkning.

Som en direkte forlængelse af de indendørs undervisningsfaciliteter er der skabt plads til udendørs undervisningmiljøer, ved arbejdsterrasser i direkte tilknytning til faglokalerne. Fladen er opdelt i zoner af et fintmasket system af smalle asfaltbelagte stier Det forgrenede stisystem binder komponenterne sammen og underbygger rumoplevelsen.

Tags: , , , , ,