Sted: Malmø, Sverige
Areal: 2 gader
Status: installation 14 dage 2004

Projektets mål var at ændre gadebelysningen fra en traditionel tryghedsbelysning til en belysning der gav tryghed gennem oplevelse. I Claes gaden arbejde vi med at materialisere lyset gennem hængende lamper, knust glas udlagt på gaden og videoinstallationer i gadeforløbet. I miro gaden arbejde vi med at tegne på himlen, med streger og farvede felter.

I begge projekter sænkes den funktionelle belysning, men borgernes følelse af tryghed blev forøget. Alle var skuffede over at projektet skulle ned – vejreglerne blokedere for at det kunne fortsætte.

Tags: , , , , , , , ,