Sted: Marielyst nr 1
Areal: 100 sommerhuse
Status: 1. Pris idékonkurrence

Der er mange udfordringer i udstykningerne af de nye sommerhusområder.
Da de enkelte områder varierer meget i størrelse fra 19 udstykninger til 260.
De store variationer skaber naturligvis et bredt spænd af fortolkninger af bygning kontra landskab.
Små områder ligger op til arkitektoniske perler for de mennesker som ønsker det unikke og fredfyldte omgivelser. Store områder er for mennesker som ønsker fællesskabet, ”kolonihaveidyllen”, møde steder og det gode naboskab.
Denne besvarelse har taget udfordringen op omkring, hvordan man placerer 100 sommerhuse i et fladt terræn med meget få landskabselementer.

Området er Marielyst 1.
De eksisterende sommerhusområder viser 60érnes lag på lag udstykning med helt manglende rumligheder. Overgangen med disse skabes ved at give luft og rum omkring de eksisterende områder. Sammenhængen skabes ved at placerer eksisterende landskabselementer fra det nærliggende landskab, som trævolumener, søer og tagrør.
Herved skabes attraktioner i det nye områder. Hvert somerhus får herved direkte adgang til en attraktion.

I landskabet er placeret 7 nye søer, som fungerer som ”afvandingskanaler”. Sommerhuse er placeret omkring så de har direkte sø adgang.
Landskabet imellem er et tagrørslandskab med rumdelende trævolumener.
Et spindelvæv af stier løber mellem tagrørerne lidt hævet over terræn.
Når man bevæger sig mellem tagrørerne kan man kun fornemme de omkring liggende huse og trævolmener.
Sommerhusene er placeret på platauet hævet 0,5 cm over terræn. Jordenfyldningen stammer far opgravningen af søeerne.
Når man befinder sig i husene og på platauerne kan man skue ud over tagrørerne og landskabet opleves på en ny måde.
Mellem tagrørerne findes små spot, hvor der er fugletårne man kan kravle op i og skue udover tagrørerne og sommerhusenes tage vil være synlige.
Sommerhusene er grupperet i mindre grupper for at få fællesskabet.
De har alle en privat terrasse på vandet. Grupperne er offentlig tilgængelige ved en træbro som spænder på tværs af søerne.
Sommerhusene er af træ og vil minde om små fugletårne.

Tags: , , , , , ,