Sted: Tåstrup, Danmark
Areal: 15.000 m2
Status: 1. etape udført

Boligbebyggelsen består af 4 boligblokke udlagt i et knækket forløb langs Mølleholmen. De tre nordligste blokke er plejeboliger, mens den sydligste blok er tilegnet psykisk sindslidende.
Kragh & Berglunds arbejde omfatter færdiggørelse af fri-arealer samt parkerings- og kørearealer. Det enkle landskab er indrettet med skulpturelle beplantningselementer som klippede hække, høje prydgræsser og spredte nåletræer.
Beboernes haver er udlagt i klippet græs og med klippede hække som adskillelse af boligerne. Mellem blok 3 og 4 i syd er udlagt et æstetisk anlæg til regnvandsopsamling, hvor regnvandet opsamles og forsinkes inden det via et internt drænsystem bortledes.

Tags: , , , , , ,