Sted: Vejle, Danmark

Areal: 18.000 m2

Status: Skitseforslag, under udførsel
Forslaget til Nørremarkscenteret tager afsæt i et overordnet ønske om at tilføre byrummet en palet af aktiviteter og funktioner. I forslaget arbejdes der med transformation og foranderlighed i kraft af brugerstyret lys samt forskellig lyssætning med variation over tid.
Forslaget opererer med en urban og rå tilgang til materialebruget, hvilket afspejler sig både i belægningen samt i byinventaret. Asfaltbelægningen griber fat i bygningsfacaderne, og på belægningen optegnes de enkelte aktiviteter med enkle streger. På parkeringsarealerne opstreges aktivitetszoner til eksempelvis basketball og skating og vandleg. Således vil området opnå en grad af multifunktionalitet.
Interaktionen mellem de forskellige brugere og aktiviteter er med til at styrke oplevelsen af det multifunktionelle område, der både giver plads til fysiske udfoldelser samt ro og afslapning.

Tags: , , , , , , , , , , ,