Sted: Nordhavn, København
Areal: 2 km2
Status: Konkurrence

Se bytopolgi undersøgelse HER

Design forslaget til Nordhavn visualiserer en forlængelse af Københavns eksisterende havne- og kanalområder. Nordhavn vil blive udviklet ud fra et sæt klart definerede regler der skal danne grundlag for udviklingen af verdens mest bæredygtige bydel. Den overordnede strategi er at inddele området i syv separate zoner, hvor hver enkelt skal danne grundlag for et mange-facetteret bymiljø med udgangspunkt i bæredygtig udvikling.

En kanal der strækker sig fra Københavns indre, centrale havn – en ny ’Canal Grande’ – skal forme den centrale vandvej gennem bydelen. Den nordlige del af Nordhavnen bliver et nyt kyst og strandområde til glæde for hele byens borgere og besøgende. Forslaget er baseret på en robust overordnet strategi der bygger på at administrere udbygningen samtidig med at man sikrer en høj grad af fleksibilitet. Strategiens klare mål er at udvikle en attraktiv og harmonisk – og bæredygtig bydel, hvor man ikke alene gør bedst mulig brug af den unikke placering men samtidig skaber det mest optimale grundlag et dynamisk bymiljø.

Strategien omfatter vores tilgang til – og respekt for – det eksisterende. Vi ser det som et område med signifikante kvaliteter og muligheder for udvikling af en attraktiv bydel over de næste 50 år. Etableringen af den centrale kanal er en fundamental del af vores koncept. En ny ø dannes med store nordvendte strandområder. Placeringen af strandene er ideelle grundet vandets kvalitet og de lokale strømme der vil sikre sandets stabilitet. Landindvindingen starter udefra og ind og strandene etableres tidligt sammen med kanalen og kaj faciliteterne til cruise skibene. Adgangen til stranden vil være mindre broanlæg indtil landindvindingen er fuldført. Strandene repræsenterer rekreative værdier og sceniske kvaliteter som vil tiltrække folk fra nær og fjern.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,