Sted: Norrtälje havn ,sverige
Areal: 50.000 m2
Status: Konkurrence

Norrtälje omges av vatten, och stadens historia bygger på dess placering mellan sjö, å och skärgård. Kontakten till havet har varit en avgörande bricka i stadens utveckling, med fabriker, utskeppning av mineraler och goda fiskemöjligheter. Norrtälje har formats längs vattnets kant. Under 1800-talet öppnades Norrtäljes kurbad, och staden profilerade sig som ett attraktivt resmål för besökande badgäster. Kontakten till vattnet har gjort Norrtälje till en stad som utvecklats till en sammanflätning av utnyttjandet av kustens industriella potentialer och tron på havet som social förankringspunkt och helhetsmässig resurs. Den framtida utvecklingen av Norrtälje ska ta plats vid vattenkanten. Detta är stadens historiska utgångspunkt och en självklar väg att ta i vidareutvecklingen av stadens historia och framtidens potential.

Parralelt updrag. Underrådgivere: Oluf Jørgensen. Projekteringsleder: Christian Restorff-Liljegreen

Copyright landskab: COBE og Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A/S

Team: Jonas P. Berglun, Maria Höök

Tags: , , , , , , ,