Sted: Vesterbro, København

Areal: 7.500 m2

Status: Konkurrence, Indkøb
Udtræk fra juryens betænkning:
Forslaget analyserer Vesterbro bydel og konkluderer, at det handler om nærhed, fællesskab og tolerance, og at Vesterbro kendetegnes ved endnu ikke at være blevet ødelagt af globaliseringens ensrettende tendenser. Forslaget ønsker, at kirken skal være et modsvar på disse tendenser. Projektet foreslår et Måltidets Rum kombineret med værksted, atelier og bevægelse.
Dommerkomiteen ønsker at fremhæve projektets sociale aspekt, der ligger i “spis-sammenmed-din-nabo-konceptet”. Kirken bruges som fælleskøkken for områdets beboere, hvor man kan spare tid ved kun at skulle lave mad en gang imellem, og samtidig lære sine naboer bedre at kende ved at spise sammen med dem.
Desuden fremhæves projektet for dets bearbejdning af pladsen. Man formår på en enkel måde at udlægge en stor bevægelseflade, der spænder hele pladsen ud og griber fat i institutionerne omkring pladsen, og dermed binder dem tættere sammen. Fladen er asfalt, som, i kraft af sit materiale, visuelt binder pladsen sammen med vejene omkring. På pladsen placeres en række grønne øer med træer og diverse funktioner integreret. Dommerkomiteen fremhæver særligt enkeltheden i samspillet mellem disse to elementer

Tags: , , , , , ,