Sted: Vejle, Danmark
Areal: 15.000 m2
Status: Udført 2011

I tilknytning til et nyt boligområde i Uhre integreres bæredygtige miljøer i form af beplantede regnvandsbassiner i det omgivende landskab. I regnvandsbassinerne samles og renses overfladevandet fra bebyggelsens tage og faste belægninger. Samtidig optages det overskydende regnvand fra de omgivende grønne arealer. Lokal afvanding af regnvand LAR.

Regnvandsbassinerne inddeles i terrasser af varierende form og størrelse. Overfladevand fra veje og tage ledes til de øverste terrasser, hvorfra det gennem forbundne kar ledes videre til lavere liggende terrasser, når vandstanden i de enkelte kar stiger over 15 cm.

Regnvandsbassinerne bruges samtidig til at implementeres sanserige oplevelser for alle beboerne i området. Terrasserne er beplantet med monokulturer af vilde stauder og græsser i forskellige højder og farver der sammen danner et markant og præcist billede, der varierer med årstiderne og nedbørsmængden.

Trærækker af forskellige hjemmehørende arter står som præcise linjer, der fremhæver landskabsdramatikken ved at ligge på tværs af højdekurverne og samtidig leder blikket mod det omgivende landskab. I de øverste terrasser placeres Rød-el. Træerne vil ofte blive overskyllet og stå som skulpturelle flerstammede træer i vandspejlet.

Tags: , , , , , , , , ,