Sted: Rødovre, Danmark
Areal: 4.400 m2
Project status: Konkurrence 2. præmie

Den nye Rødovre højhus er to tårnes dans ved porten til København. Pladsen ligger på en kant mellem to by topologier, de traditionelle byhuse mod øst, og den modernistiske lejligheden høje tårne mod vest. Designet fremgår af forståelse af disse modstridende forhold mellem den traditionelle og den nye, storbyen og forstaden. Udformningen af tårnene til formål at kombinere en extrovert fokus på byen Rødovre, med en introvert fokus på dynamisk offentlig landskab.

Det vigtigste spørgsmål for landskabet, er hvordan man kan integrere et højhus tårn i en lokal kontekst, så det bidrager ikke kun som et vartegn, men også som en unik oplevelse, og med lokal fordel. At skabe et behageligt og intimt torv, hvor der er gode betingelser for en mangfoldig brugergruppe til at opholde sig og have aktiviteter, hvor vinden faktor er minimeret, og der er en bymæssig sammenhæng med omgivelserne, og et rigt byliv.

Landskabs konceptet er at skabe et unik sted, som har to hovedtemaer: transformationer og forankring i den lokale kontekst. De vigtigste temaer vises i funktioner pladsen, som trafikalt knudepunkt for cykler, fodgængere og biler, og som et socialt opholdsted for de lokale borgere i området. Pladsen har en karakteristisk skov, som i kombination med lys og vand skaber daglige fysiske ændringer i byrummet, som konstant giver nye indtryk til de besøgende, borgerne og de mennesker, der vil leve og arbejde i den nye bygning.

Tags: , , , , , , , , , , ,