Sted: Hørsholm, Danmark
Areal: 4.500 m2
Status: Udført 2010, 1. pris

Et indbydende og levende lyst hus med direkte forbindelse til et varieret legelandskab var målet ved udformningen af den klimavenlige børnehave Solhuset. Her kombineres enkel børnevenlig arkitektur med en række energiorienterede tiltag, der dels minimerer institutionens energiforbrug og dels producerer klimavenlig energi i kraft af solfangere, solceller og varmepumpe.

Konceptet for legelandskabet er enkelt; at skabe en rejse gennem et trygt og afvekslende landskab, der gennemskærer bygningen og således sammenkobler inde med ude og omvendt. Med det mål at stimulere det enkelte barns behov i både aktive og passive sammenhænge.

Som udgangspunkt er udearealerne udformet som en fortsættelse af husets overordnede idé og disponering. De forskellige legeredskaber er afpasset hinanden, så aktiviteterne understøtter forskellige aldersgrupper. Som et selvstændigt topografisk lag rejser et kuperet Ø-landskab sig omkring bygningen. Øerne er tænkt som stiliserede danske landskabstyper repræsenteret ved bakken, klitten, blomsterengen, skoven, nyttehaven ect.

Tags: , , , , , ,