Sted: Solna, Sverige
Areal: 300.000 m2
Status: Lokalplan

Stora Frösunda ligger på tegnebordet netop nu; området er under omdannelse fra et trafikdomineret industriområde til en ny og attraktiv bydel centralt i Solna Kommune, en del af Stockholm.

Bydelen er bygget op omkring en karréstruktur, der danner en række forskellige gadeforløb. En bred bygade ligger som det gennemgående strukturerende element, der kobler bydelen til Solna Station. Mod sydvest munder bygaden ud i en mindre bydelsplads, Entrétorget, der leder den lette trafik ud i bydelen. Mod nordøst ender bygaden ved et kommende sporvogns-stop. Bygaden er udlagt som en frodig grøn rambla med et bredt midterfelt, hvor en zone-inddeling skaber plads til et væld af aktiviteter på et begrænset areal. Niveauinddelinger og kompakte beplantningszoner giver overraskende rummelig afveksling og plads til brugergrupper med modsatrettede behov og interesser. I kombination giver ramblaens mange aktiviteter et levende og tillokkende view ned langs bygaden.

Fra bygaden leder 3 grønne gadeforløb hen til byparken, der danner en afslutning på bydelen op mod en eksisterende park. Den nye bypark giver et moderne supplement til den eksisterende klassiske promenadepark og tilbyder flere og forskelligartede opholdsrum. Sammen danner det et spændende parkforløb, der formidler en fortælling om områdets udvikling.

Stora Frösunda er et fortættet urban landskab med klassiske byelementer, parken, promenaden og torvet.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,