Sted: Malmø, Sverige
Areal: 10.000 m2
Status: Paralelt updrag
Forslaget til renoveringen af den gamle ubådsdok på Västra Hamnen i Malmø demonstrerer, hvordan man med enkle greb kan skabe et spændende byrum med klare reminiscenser fra det kulturhistoriske havnemiljø.
Den renoverede ubådsdok er udtænkt som en magnet for bylivet med plads til kulturelle aktiviteter som koncerter, udstillinger og modeshows. Den enkle og robuste plads kan udvikles og forandres over tid i takt med at havneområdet overgår fra aktiv industrihavn til en moderne bydel med boliger, erhverv og et godt byliv.
For at forstærke pladsens læsbarhed og sikre bevaringen af områdets kulturhistoriske værdier, tilføres få og enkle lag til rummet. De nye lag udformes i et moderne formsprog med moderne materialer. Gennem en kombination af belægninger, let beplantning og belysning skabes en kulisse for hverdagsbrug, såvel som for særlige aktiviteter og events.
En lysende gul bænk markerer rummets form og trækker linjer tilbage til stedets historie som ubådsdok. Bænken er tænkt som et robust og scenografisk grundelement i planen, der markerer pladsen i forhold til byens øvrige byrum. Kontrasten mellem bænken og de rustikke omgivelser opfordre til ny brug af pladsen, og bliver på den måde viderefortællingen af historien om den gamle ubådsdok.

Tags: , , , , , , , , , ,