Sted: Vigerslevparken, København
Areal: 1500 m2
Status: Udført 2008

Vigerslev parken
Forslaget tager sit udgangspunkt i et blæksprutte motiv i form af en central del hvorfra der udgår nogle fangearme.

Den centrale del af legepladsen udgøres af et klatrenet. Herfra spreder blækspruttens fangearme sig ud og griber fat om forskellige legerum. I legerummene placeres legeredskaber fra Kompan A/S, en sansehave med duftende stauder i bede og et trædæk til ophold.

Den primære belægning i legerummene er finkornet sand, og som kant afgrænsning anvendes smalle betonsten. Disse sten anvendes ligeledes til bedene i sansehaven. Stier og græs/bambusbånd samt trædæk kantes ikke. Fordelingen og valget af de forskellige typer legeredskaberne giver en overordnet opdeling af legeområdet i et område til vild leg, leg for større børn, samt leg for mindre børn. Fangarmene fungerer som legepladsens stier, og anlægges med søsten. Mellem fangearmene placeres rumdannende bakker til leg og ophold der leder tankerne hen på banker på havets bund. Bakkerne opbygges af den afgravede jord fra stier og legeområder. Andre steder danner beplantningen mindre legeskove imellem fangearmene.

Tags: ,