Prækvalificeret til
børneuniverset
Grindsted

Vi er prækvalificeret sammen med COBE til børneuniverset i Grindsted. Billund Kommune har igangsat en proces på børneområdet som kaldes ”Børnenes Univers”. Processen indebærer at kommunen ønsker at være proaktiv og tænke nyt: Tænke i ændrede strukturer, i ændrede enheder størrelsesmæssigt og i ændret indhold. Derfor udbydes opgaven, der omfatter totalrådgivning i forbindelse med om- og tilbygning til Børnenes Univers i Billund etape 1 og etape 2. Etape 1 omfatter nybygning/tilbygning af ca. 800kvm. på adressen Engdraget 8 i Billund. Etape 2 omfatter ombygning af to eksisterende bygninger, ca. 1 200kvm. Beliggende på Engdraget 8 og Tuen 2 i Billund. Opgaven omfatter totalrådgivning på baggrund af et programoplæg udarbejdet af institutionens brugere. Opgaven omfatter såvel projekterings- som udførelsesperioden.

Prequalified for
children universe
Grindsted

We have been shortlisted along with COBE to the universe of children in Grindsted. Dubai Municipality has initiated a process to children called “Children’s Universe”. The process involves the municipality wants to be proactive and to think: Thinking of changing structures in altered units in size and changed content. Therefore offered the job, involving a total advice for conversion and extension to the Children’s Universe in Billund Stage 1 and Stage 2. Stage 1 comprises the construction / extension of approximately 800kvm. at the address Engdraget 8 in London. Phase 2 includes the conversion of two existing buildings, approximately 1 200kvm. Located on Engdraget 8 and Tuen 2 in Billund. The task includes comprehensive advice on the basis of a program document prepared by the institution’s users. The assignment includes both design as the execution period.