Prækvalificeret til udvikling af Sandvika Norge

Prækvalificeret
til udvikling
af Sandvika Norge

Kragh&Berglund er prækvalificeret til de parallelle opdrag Sandvika Norge sammen med COBE, DRMA, Via Trafik og Yngve Andrèn.

Formålet med det parallelle opdrag er dobbelt, hvor de to dele skal ses i sammenhæng:

• Demonstrere, hvordan stationsområdet funktionalitet, kapacitet, tilgængelighed og tilpasning til byen bedst kan forbedres.
• Vise hvordan Sandvika downtown øst kan udvikles og revitaliseres på en økonomisk og miljømæssigt bæredygtig måde.

Den parallelle opgaver vil blive brugt som input til afklaring af den fremtidige arealanvendelse gennem området zoneinddeling samt eventuelle detaljerede planer. Konkurrencen vil også blive brugt som grundlag for andet arbejde med andre initiativer og revitalisering af downtown området – foretaget af kommunen og / eller grundejere, virksomheder og andre relevante aktører.

Et ønske med det parallelle updrag er at bringe forskellige strategier og løsninger til en kompleks og udfordrende opgave.

Et fundament for en gradvis udvikling, der viser initiativer og muligheder på kort og lang sigt ønsker klar.