AAB AFDELING 50

Valby, DK

Landsskabsareal

12.000 m2

Bygherre

Aarbejdernes Andelsbolig forening (AAB)

Projektets Status

Udført 2019

Samarbejde

DOMUS arkitekter, Orbicon

AAB AFDELING 50

AAB afd. 50 stod i 2014 overfor en stor energirenovering. DOMUS arkitekter har stået for byggeriets forbedringer mens Kragh&Berglund har arbejdet med landskabet og skabt attraktive udearealer, hvor mødet mellem mennesker er i fokus.

Den store bebyggelse gav udfordringer i forhold til skala, lys og vind samt tryghed. Derfor har Kragh&Berglund arbejdet meget med borgerinddragelse, fokuseret på at skabe en menneskelig skala i uderummene og arbejdet med at udnytte områderne med sol til fulde. ’Solstriben’ - tværaksen forløbende midt gennem området er et at de få steder med flest solskinstimer, og danner i dette projekt rammerne for de centrale opholds- aktivitets- og mødesteder i området.

MØDESTEDER DER FREMMER NABOSKABET

Arbejdet med fællesarealer til leg, oplevelse og fællesskab er udmundet i områder hvor der er mulighed for ophold og grill til samvær, boldspil, legepladser og kælkebakke til aktivitet og sansehaver og frugtlund til fordybelse. Med projektet har vi skabt et godt naboskab med et stærkt tilhørsforhold, som bidrager positivt til at skabe et godt og trygt miljø.