BRO OVER KØBENHAVNS HAVN

København, DK

Landsskabsareal

1.500 m2

Bygherre

RealDania

Konkurrence År

2015

Samarbejde

COWI, Dissing+Weitling

BRO OVER KØBENHAVNS HAVN

I 2015 deltog Kragh&Berglund sammen med COWI og Dissing+Weitling i en konkurrence om Lille Langebro, den nyeste bro over Københavns travle havn. Den nye bro over inderhavnen forbinder to vidt forskellige landsider. Christians Brygge kommer med det nye Bryghusprojekt til at fremstå meget urban og moderne, mens man på modsatte side bliver mødt af det gamle Københavns voldanlæg der som en grøn mur når helt ned til havnerummet.

Begge sider er markante rum, og i respekt for karakteren af de to rum har vi lagt vægt på, at broen efterlader så skånsomt og minimalt et aftryk som muligt. Broen er et enkelt objekt, der forbinder de to sider med hinanden. På Christiansbrygge-siden er designet med til at understrege et moderne og urbant rum. På Christianshavner-siden danner broens æstetiske og minimale design en fin kontrast til det historiske voldanlæg og den mere rå havnefront.

To sider- en urban & grøn facade

Stedet er knudepunkt for en række vigtige forbindelser i byen. Samtidig er det en markant forbindelse til det rekreative voldanlæg. Derfor er det med broen oplagt at arbejde med et mere ydmygt og stille rum - et sted, der fungerer som en pause i byens mange indtryk. Vi foreslog en bro, som i valget af materialer indskriver sig i det klassiske Københavnermotiv, samtidig med at det fremstår som et venligt og imødekommende sted til ophold.