CONNECTING LINKÖPING

Linköping, SV

Landsskabsareal

294.000 m2

Projektets start

2013

Projektets status

Afleveret 2013

Samarbejde

Transform Arkitekter og Planlægning , Trivector Traffik

CONNECTING LINKÖPING

Østforbindelsen betyder en fantastisk mulighed for Linköping. Dels kommer det ny højhastighedsbane for at skabe enorme kommerciel og social energi i hvad tilgængelig i dag - til glæde for nyt og gammelt indbygger. På den ene side rejsecentret og den nye bydel få hele byen til bedre forbinde og tilbyde fuldstændigt nye kvaliteter til deres borgere. Ostlänken starter den største byudviklingsproces siden i Linköping, siden jernbanen åbnede 1870 - og man skulle se mulighederne i det perspektiv - gerne flere hundrede år frem i tide! Vi vil gerne udnytte denne fantastiske mulighed for at forbinde hvad der i dag er adskilt - og kalder derfor vores projekt for "CONNECTING LINKÖPING - et samlingscenter for hele byen".

Et samlende centrum for hele byen

Linköping burde være et fantastisk sted at leve, leve og arbejde. Det bør være en attraktiv by for begge virksomheder og beboere. Placeringen af ​​den nye station muliggør funktionsudvikling af Linköpings centrum øst og over ån. Den gamle by møder fremtiden i form for en aktiv og moderne forbindelse til Sveriges mest attraktive steder - med kørehastigheder, der gør det muligt at bo i Linköping og pendle til Stockholm og Helsingborg - og omvendt! Den nye byblok griber stationen og de to samles til en tæt, livlig, varieret og moderne by. Det store stationsrum bliver et sted med plads til ny by erfaringer.