DYVEKESKOLEN

København, DK

Landsskabsareal

36.000 m2

Bygherre

BUF

Projektets status

Udført 2014

Samarbejde

KANT, COWI

Priser

Årets Skolebyggeri 2014

DYVEKESKOLEN

Ved Urbanplanen på Amager ligger den københavnske folkeskole Dyvekeskolen. Her fik Kragh&Berglund af Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Ejendomme til opgave at renovere udearealerne med fokus på leg og regnvand. Projektet var del af en bæredygtig helhedsrenovation med respekt for skolens nye grønne profil, det eksisterende landskab og skolens klassiske 70’er byggeri.

NY BÆREDDYGTIGHED PROFIL TIL SKOLEGÅRDEN

Kragh&Berglund har med nænsomme nedslag i skolens store og varierede udearealer opgraderet rummene med fokus på leg og læring. Den eksisterende topografi fungerer som bund for områder med lokal regnvandsopsamling, der fører vandet ud gennem en bæredygtig og klimasikret vandafledning, samtidig med at vandets forløb gennem skolegården skaber flere forskellige rum til fri leg, undervisning og rekreativt ophold.

TESTIMONIAL

"Dyvekeskolen er et fantastisk eksempel på bæredygtig helhedsrenovering, hvor genopretning, modernisering, energirenovering, klimatilpasning, indeklima og tilgængelighed går op i en højere enhed."

Frank Jensen, Overborgmester i Københavns Kommune

DYVEKESKOLEN DANNER RAMMEN OM BØRNESERIE PÅ ULTRA