GJERSRUD STENSRUD

Oslo, NO

Landsskabsareal

3.000.000 m2

Projektets status

Parallelopdrag 2011

Samarbejde

COBE, Asplan Viak, Yngve Andrén

GJERSRUD STENSRUD

En tæt og urban by, der giver bymæssige udfoldelse muligheder - i kontrast til de omgivende forstæder der er anlagt uden urbanitet og tæthed.

Udviklingen af et stærkt socialt byliv i Gjersrud Stensrud stiller en primær udfordring: Hvordan skabes byrumsmæssig og hierarkisk sammenhæng i byen?

Løsningen findes i en sammensmeltning af forskellige bolig- og landskabskvaliteter til én samlet by med et tydeligt bycentrum og et klart bymæssigt hierarki.

Byens sociale struktur er opbygget omkring en gennemgående nerve i byens lavtliggende boligområde, hvorpå de omgivende højtliggende boligområder tilkobles. De fælles aktivitetsområder i alle 3 boligområder koncentreres omkring denne rygrad i et klart hierarki af byrum og funktioner. Således bliver alle 3 boligområder en del af et sammenhængende byliv, der signalerer høj funktionalitet og social mangfoldighed.

ET FANTASTISK BY AT BO I

Den gennemgående rygrad knytter sig op på den eksisterende by Bjørndal, så der opstår et sammenhængende loop gennem Bjørndal og Gjersrud Stensrud. Centrale bymæssige funktioner sammenkobles og den bløde trafik af gående og cyklister favoriseres. Således opstår der en dynamisk win win situation, hvor begge byområder drager nytte af eksisterende og kommende faciliteter. Gjersud Stensrud kan benytte etablerede faciliteter i Bjørndal, som skoler, dagsinstitutioner og indkøbsfaciliteter, og omvendt kan Bjørndal udnytte de kommende faciliteter og bylivsmæssige kvaliteter i Gjersrud Stensrud. Sammenkoblingen af Bjørndal og Gjersrud Stensrud giver et potentiale for udviklingen af et sammenhængende og dynamisk byliv for hele området.