GJERSRUD STENSRUD

Sandvika, NO

Landsskabsareal

1.854.000 m2

Bygherre

Oslo Kommune

Projektets status

Parallelopdrag 2011

Samarbejde

COBE, Asplan Viak, Yngve Andrén

GJERSRUD STENSRUD

I Oslo-forstaden Gjersrud Stensrud var der behov for at udvikle et stærkt socialt byliv. I modsætning til byer giver forstæder, som er anlagt uden urbanitet og tæthed, større udfordringer, når det kommer til at skabe bymæssige muligheder. I Gjersrud Stensrud fandt Kragh&Berlund sammen med COBE løsningen i en sammensmeltning af forskellige bolig- og landskabskvaliteter til én samlet by med et tydeligt bycentrum og et klart bymæssigt hierarki.

Byens sociale struktur er bygget op omkring en gennemgående nerve i byens lavtliggende boligområde, hvorpå de omgivende højtliggende boligområder tilkobles. De fælles aktivitetsområder i alle 3 boligområder koncentreres omkring denne rygrad i et klart hierarki af byrum og funktioner. Således bliver områderne en del af et sammenhængende byliv, der signalerer høj funktionalitet og social mangfoldighed.

ET FANTASTISK BY AT BO I

Den gennemgående rygrad knytter sig til den eksisterende by Bjørndal, så der opstår et sammenhængende loop gennem Bjørndal og Gjersrud Stensrud. Centrale bymæssige funktioner sammenkobles og den bløde trafik af gående og cyklister favoriseres. Således opstår der en dynamisk win-win situation, hvor begge områder drager nytte af eksisterende og kommende faciliteter. Gjersrud Stensrud kan benytte etablerede faciliteter i Bjørndal, som skoler, dagsinstitutioner og indkøbsfaciliteter, og omvendt kan Bjørndal udnytte de kommende faciliteter og bylivsmæssige kvaliteter i Gjersrud Stensrud. Sammenkoblingen af Bjørndal og Gjersrud Stensrud giver mulighed for at udvikle et sammenhængende og dynamisk byliv i hele området.