HVIDOVRE HOSPITAL

Hvidovre, DK

Landsskabsareal

24.000 m2

Bygherre

Region Hovedstaden

Kontraktperiode

2012-2021 (hovedprojekt afleveret i 2020)

Samarbejde

SHL, LINK Arkitektur, Arkitektgruppen Aarhus

HVIDOVRE HOSPITAL

I Hvidovre har Kragh&Berglund, i samarbejde med Schmidt-Hammer-Lassen og LINK Arkitektur stået for den nye udbygning og helhedsplan for Hvidovre Hospital. Udbygningen omfatter bl.a. en ny akutmodtagelse, obstetrisk afdeling og en kardiologisk afdeling, mens selve landskabsprojektet består af et nyt ankomstareal, flere indre gårdrum til patienter, besøgende og personale, samt et regnvandsprojekt på hospitalets parkeringsplads.

I landskabsprojektet har der været fokus på at skabe et sundhedsfremmende miljø, der reducerer stressen forbundet med sygdom og indlæggelse. 15 indre gårdrum med forskellige størrelser og karakter giver patienter og pårørende mulighed for privatliv og ro i et åbent landskab. Gårdrummene virker beroligende ved at skabe positive associationer. De varierer fra åbne fællesarealer til mere intime nicher.

ET STED AT HELE

Hospitalets forplads er blevet udbygget for at skabe en mere indbydende ankomstsituation med særlig fokus på tilgængelighed og wayfinding gennem hospitalets store område. Derudover har Kragh&Berglund gentænkt de nye parkeringsarealer ved enkelt og billigt at plante 150 nye piletræer, der over tid vil absorbere store mængder regnvand og CO2. Træerne skal forvandle parkeringspladsen til en smuk skov og have en positiv indvirkning på miljøet og biodiversiteten i området.