HVIDOVRE HOSPITAL

Hvidovre, DK

Landsskabsareal

32.000 m2

Bygherre

Hvidovre Hopsital, Region Hovedstaden

Kontraktperiode

2014-2017

HVIDOVRE HOSPITAL

Tilbygning til Hvidovre hospital der udbygges med ca 32.000 m2. Infrastruktur, ankomstplads/bytorv, masterplan landskab, stier, fortove, busholdeplads, 15 individuelle gårdhaver hvoraf de 6 er på tag, indendørs grønne vægge, udendørs grønne vægge, belysnings koncept, terrænbearbejdning og inventar.

TANKEN BAG PROJEKTET

En anden del er den flotte forplads, der på samme måde både er urørt, og besparet, og fremstår næsten bedre end i konkurrencen, og den tilpasning der er sket i terrænforskellene mellem nybyggeriet, ambulancevejen, og det omliggende (og faldende) terræn langs denne.