KIRUNA

Kiruna, SV

Landskabsareal

3.650.382 m2

Bygherre

Kiruna Kommune

Kontraktperiode

2011-2012

Samarbejde

COBE

KIRUNA

I 2011 deltog Kragh&Berglund sammen med COBE i konkurrencen om et parallelopdrag om at flytte og erstatte store dele af Sveriges nordligste by Kiruna, hvor det ustabile landskab var ved at kollapse. Konkurrencen var dermed en mulighed for at skabe noget nyt med udgangspunkt i byens unikke historie.

Kiruna blev grundlagt i 1900 med henblik på at skabe en mønsterby for det gode liv i Arktis. Med samme høje ambitioner som byens grundlæggere, forestillede vi os det nye bycentrum som et urbant netværk, hvor byens historie afspejles i en nutidig fortolkning. Samarbejdet mellem aktørerne i området udvikles og den lokale forskning og uddannelse knyttes til aktiviteter. En ”bottom-up” proces med workshops for indbyggere, samere og partnere skal sikre ejerskab over og kontinuitet. I den nye bykerne mindskes gangafstanden og eksponering for kulde og vind ved at bygge tæt og gøre bydelene lave i centrum og høje i udkanten med forskudte gadelængder.

ET NETVÆRK AF BYPEJSE

Det eksisterende, nu deforme landskab forvandles til landskabsparken Kiruna Ruinby, hvor besøgende kan se naturen og terrænet gradvist overtage den gamle bydel fra bjælker spændt ud over ruinerne. Fortællingen om byen bevares gennem en række kulturhistoriske tiltag: der etableres en online database over historiske bygningsdele, og et ”Kiruna Heritage Recycle Center” vil modtage og opbevare genbrugelige historiske materialer.