KV CAROLI

Malmö, SV

Landsskabsareal

10.000 m2

Bygherre

Profi og Malmö Stad

Projektets status

Udført 2012

Samarbejde

Schmidt, Hammer Lassen Architects

KV CAROLI

Den primære udfordring forbundet med omdannelsen af Caroli Shopping Center bestod i at skabe en sammenhæng mellem centeret og Malmø by. Forslaget smelter bygningens indre og ydre sammen med et indendørs forløb af byrum og stiforbindelser, som trækker byens struktur ind og danner ramme for centerets opbygning. Samtidig åbner centeret sig op for byen og bliver en naturlig destination for både lokale og besøgende.

ET OVERRASKENDE BYRUM – INDE OG UDE

Fremtidens Caroli Shopping Center fungerer som ét sammenhængende byrum, der overrasker de besøgende og fanger deres interesse. Gulvet i natursten forgrener sig både ude og inde, og danner grundlag for et samspil af indbyrdes højt differentierede pladser. Pladserne er rumligt disponeret, så de trods deres diversitet besidder en gennemgående åbenhed og sammenhæng i form af enkle stemningsmættede indtryk, der bryder skalaen og tilfører intimitet. Det samlende gulvs skiftende toner skaber sammenspil mellem det ydre og indre, så centeret bliver en del af byen, og byen en del af centeret.

TESTIMONIAL

“Jeg är mycket nöjd mer er medverkan i projektet och den lydhördhet och proffsiga inställning och vägledning som ni bidrar med i projektet. Den gestaltande delen upplevs som mycket bra och resultatet ev de färdigställda delarna har varit mycket bra. Den redovisning och uppföljning som fortlöpande gjorts har efter dialog fått ett annat utseende och anpassats efter våra önskemål om deling i etapper och delprojekt. Det vi är mest nöjda med är med det engagement man varit involverad i projektet och viljan att få det till något riktigt bra.”

Mattias Svensson, Profi Fastigheter